Уважаеми  клиенти,

Приканваме Ви внимателно да се запознайте с Общите Условията за ползване на нашия онлайн магазин www.evrikashop.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между собственика на интернет магазин www.evrikashop.com – търговско дружество „Еврика-1“ ЕООД, с адрес на управление гр.Пловдив, ул. „Белица“ 4 и адрес за кореспонденция:гр. Пловдив, ул. “Драма”23 с ЕИК 160093425.

Телефони за  връзка с нас:  мобилен +359 878 309969 и e-mail: eurekabag@abv.bg от една страна (наричано по-долу за краткост  ТЪРГОВЕЦ) и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия (наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ) на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.evrikashop.com и потдомейните му (наричани за краткост сайт или интернет страница)

Тези общи условия обвързват всички потребители, които използват сайта www.evrikashop.com с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на електронния ни магазин (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Текста на Общите условия е съобразен със Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и други нормативни документи действащи на територията  на Република  България.

ТЕРМИНИ

Термините използвани в този интернет магазин имат следното значение:

ПРОДАВАЧ  това е лицето представляващо търговското дружество, което продава свои стоки чрез електронния магазин www.evrikashop.com. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока или стоки чрез електронния магазин www.evrikashop.com.

ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ e дееспособно лице над 18 години, което e въвело електронния адрес или e  достигнало до  www.evrikashop.com чрез пренасочване от друг интернет сайт  и се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния ни магазин стоки или услуги.

РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ е всеки клиент, който доброволно предоставя своя интернет адрес с цел да се възползва от различни отстъпки или промоции и да получава известия за такива по интернет. Всеки потребител по всяко време може да се откаже да получава известия от нас, като ни информира на адрес  evrikabag@abv.bg

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е интернет сайтът www.evrikashop.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба на налична стока или заявка за срока, която е само с предварителна заявка и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока предлагана в интернет магазина www.evrikashop.com

ПОРЪЧКА е заявката направената от ПОТРЕБИТЕЛЯ   към електронния магазин за покупка на една или повече стоки. Направената поръчка се доуточнява с КЛИЕНТА по телефона или с имейл, след което се изпраща с куриерска фирма до посочения от клиента адрес.

За всяка стока се издава касова бележка, а при поискване от клиента се издава и фактура.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ  е всеки договор сключен между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, при което от датата на заявката до получаването и двете страни не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка е отделен договор от разстояние. Попълването  на формуляра за заявка от КЛИЕНТА се счита за изрично негово писмено съгласие с този договор и с така предложените общи условия.

ИНТЕРНЕТ САЙТ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда при изписване на електронен адрес www.evrikashop.com

КУРИЕР е търговец  или лице, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние Ви предоставяме свободно следната информация:

  1. Името и адреса на търговското дружество, чиято собственост е интернет магазин www.evrikashop.com а то е: „Еврика-1“ ЕООД, с адрес на управление Пловдив, Белица 4  и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул.“Драма 23″ с ЕИК 160093425. Телефони за връзка с нас:  мобилен +359 878 309969 и електронен адрес: eurekabag@abv.bg

 

  1. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

 

  1. Цената на стоките е крайна в български лева за един брой и е изписана под името на съответния продукт. От тази цена се приспада допълнително отстъпката (ако има такава) за регистрирани клиенти. Тя се изчислява автоматично от системата при въвеждане на промоционален код, който клиента получава след регистрация за имейл бюлетин по собствено желание. Отстъпката от цената се изчислява на базата на цена без включени транспортни разходи.

 

  1. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Плащане и Доставка, където са обявени и транспортните фирми с които работим. При финализиране на вашата заявка, цената на транспорта  се изчислява автоматично и се включва в крайната цена.

 

  1. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

 

  1. Начините за Доставка са описани подробно в Плащане и Доставка.

 

  1. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

8. Гаранцията на стоките е  две години считано от датата на получаване на стоката

9. Размерите на стоката са приблизителни.

10. Фирмата не отговаря за цвета на стоката, защото той е субективен и до голяма степен зависи от екрана на устройството на което разглеждате стоката.

Други права и задължения на Потребителя и Търговеца

Съдържанието на интернет магазин www.evrikashop.com  е достъпно за разглеждане от всички страни. Към този момент покупки могат да се правят само на територията на Република България, затова общите условия са в съответствие със законовите разпоредби, действащи на територията и.

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава стоките от Сайта по реда и условията посочени в него в раздела – доставка.

Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете на стоката, които са породени от специфики в екраните на различните компютри!
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка по всяко време през работното време на магазина което е: от понеделник до събота: 10:00 до 19:00 часа. В неделните дни и официалните почивни дни могат да се правят само заявки, но те ще бъдат обработени в първия работен ден след почивния.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока/Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или имейл извършено от оператор на www.evrikashop.com. Стоката ще бъде придружена от писмената заявка на клиента направена при поръчката на стоката.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка). Търговецът е длъжен в срок до 30 работни дни след приемането на пратката от Търговеца,  да възстанови заплатената сума на Потребителя на посочена от Потребителя банкова сметка.

Ако има явно разминаване между поръчаната и доставена стока, то клиента има право да поиска съответната стока да бъде заменена. Транспортните разходи ще са за сметка на Търговеца.

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, като дефекти в материалите и разшити тегели. Рекламации относно закупени и предадени Стоки  да бъдат направени в срок  до 14 дни, считано от датата на приемане на доставката от Клиента с типов документ за връщане, който приложен в раздел “Връщане и замяна”.

 

Търговецът по никакъв начин не отговаря за повреди и загуба на стоката, причинени при транспортиране на стоката. Това е отговорност на конкретната транспортна фирма или лицето, което транспортира стоката. За тази цел Клиентът или упълномощено от него лице, което получава покупката е длъжен при приемане на стоката да направи старателен оглед и да реагира своевременно, както и да уведоми Търговеца за възникналите  проблеми. Търговеца не носи отговорност и в случай на закъснение на доставката по вина на фирмата или лицето, което извършва доставката.

При посочени неверни данни за кореспонденция, начин на доставка и адрес на доставка, Търговецът не е обвързан със задължения за изпълнение на поръчката.

Ако клиентът откаже получаването на стоката поради неоснователни  причини, които не са изброени по-горе, то Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката до адреса Търговеца.

Ако Клиентът не бъде намерен в определения срок, то той заплаща разходите за съхранение на стоката, Търговецът се освобождава от задължението да достави заявения продукт.

Търговеца си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случаите посочени в секцията „Доставка и Плащане“, както и по собствена преценка поради други обстоятелства не посочени в Общите условия. При липса на складова наличност от заявената стока или по други причини, в следствие на които поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът уведомява потребителя/клиента чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента имейл адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
www.evrikashop.com има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на www.evrikashop.com, да  прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

www.evrikashop.com не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.evrikashop.com
www.evrikashop.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

www.evrikashop.com има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта, които със своята регистрация са се съгласили и са предоставили електронен адрес. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти и новини.

 

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Търговеца.

 

Kонфиденциалност на личните данни (изменение от 25.05.2018г.)

www.evrikashop.com се придържа строго към конфиденциалността и отговорното ползване на лична информация, която събираме от клиентите или посетителите на нашия уеб сайт. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате evrikashop да ползва тази информация , както е описано тук.

I. Типът на информация, събирана от нас
Типът информация, която evrikashop може да събира включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта.

II. По какъв начинe използва личните данни evrikashop може да използва Вашата лична информация, за обработване на регистрации, за обработването на поръчки за доставка на стока, както и за по-нататъшна връзка с Вас относно актуални промоции, нови артикули и т.н.

III. Предоставя ли се лична информация на трети лица? Evrikashop няма да продава, отдава, търгува със или умишлено разкрие или предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от клиенти или посетители, с изключение на следните случаи: evrikashop може да разкрие лична информация на трети лица, в случай че това разкриване се изисква от закона; evrikashop може да разкрие лична информация с пратки към Вас;  evrikashop може да разкрие лична информация, ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

IV. Сигурност evrikashop ще вземе разумни предпазни мерки да защити конфиденциалността и сигурността и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация. Само оторизиран персонал на evrikashop ще има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки мерките за сигурност, evrikashop не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

V. Нормативна основа

evrikashop стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.


VI. Изменения в политиката за конфиденциалност
evrikashop си запазва правото да променя своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.

 

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от  Търговеца, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

 

Разрешаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

За онлайн решаване на възникнали спорове моля посетете платформата за онлайн решаване на спорове през линка: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Чл. 16. (1) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че не може да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от ЗЗП, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП www.kzp.bg или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

(2) Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
(3) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на Потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн-магазина.

Kонфиденциалност на личните данни

www.evrikashop.com се придържа строго към конфиденциалността и отговорното ползване на лична информация, която събираме от клиентите или посетителите на нашия уеб сайт. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате evrikashop да ползва тази информация , както е описано тук.

I. Типът на информация, събирана от нас
Типът информация, която evrikashop може да събира включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта и ще съхрахява личните данни до три години от предоставянето им

II. По какъв начинe използва личните данни evrikashop може да използва Вашата лична информация, за обработване на регистрации, за обработването на поръчки за доставка на стока, както и за по-нататъшна връзка с Вас относно актуални промоции, нови артикули и т.н.

III. Предоставя ли се лична информация на трети лица? Evrikashop няма да продава, отдава, търгува със или умишлено разкрие или предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от клиенти или посетители, с изключение на следните случаи: evrikashop може да разкрие лична информация на трети лица, в случай че това разкриване се изисква от закона; evrikashop може да разкрие лична информация с пратки към Вас;  evrikashop може да разкрие лична информация, ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

IV. Сигурност evrikashop ще вземе разумни предпазни мерки да защити конфиденциалността и сигурността и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация. Само оторизиран персонал на evrikashop ще има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки мерките за сигурност, evrikashop не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

V. Нормативна основа

evrikashop стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г. Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.


VI. Изменения в политиката за конфиденциалност
evrikashop си запазва правото да променя своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.