Лесно купи, лесно върни !

Ако не си доволен от закупения продукт, независимо от причината, можеш да се откажеш от договора, сключен от разстояние в рамките на 14 дни от доставката му. Дните се броят от следващия ден на деня на доставката. За целта трябва да  попълните  формуляра за връщане, който ще получите заедно с продукта или да  копирате образеца даден по долу . За да е валиден формулярът, той трябва да бъде попълнен до 14 дни от дата на доставка на продукта. Попълването на формуляра не е задължително, можете да уговорите връщането на стоката устно, по телефон или чрез имейла за връзка с нас.

При изпращането задължително трябва да посочите функция преглед за да проверим състоянието на продукта, който връщате!

Тъй като плащането на продукта при нас става само по банков път с пощенски паричен превод, то връщането на парите за продукта става също по банков път на посочена от Вас банкова сметка.

Транспортните разходи за връщане се поемат от клиента. Таксата за връщане на продукти е различна в зависимост от услугите на куриерската фирма, която ще ползвате . Ние работим с транспортна фирма “Спиди” . За повече информация можеш да се свържеш с търговеца на тел : 0878309969 П.С Тези условия не се отнасят за договори сключени с юридически лица.

 

На какви условия трябва да отговаря продукта за да бъде върнат или заменен:

Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката и опаковани по начина по който са получени.

Няма да бъдат приемани продукти, които са повредени от теб, със следи от износване , с одрасквания или петна. Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са  били доставени.

Трябва да върнете продукта придружен от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай че е била издадена  и всички документи с които е доставен продукта.

В случай, че доставеният продукт е бил придружен от подарък, когато връщаш продукта, трябва да върнеш и подаръка.

Ако сте направили заявка с индивидуални изисквания примерно да е с ваше лого , такива стоки не се заменят!

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До “Еврика -1’ ЕООД………../името на търговеца/

Пловдив, НиколаГълъбов 26, ЕИК,160093425…………./адрес,ЕИК/

Адрес за връщане: До офис на Спиди: Пловдив, Лерин 1, Еврика-1 тел: 0888516423

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

……………………………………………………………………………………………… /описание на продукта, цена/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

……………………………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………………………………./Адрес на потребителя/

Телефон на потребителя:

Банкова сметка на потребителя:

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца с преглед и тест. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява сумата на стоката по банков път.Транспортните разходи и в двете посоки са за сметка на потребителя.